Konsolidacja w branży software house w Polsce

Od kilku lat zauważalna jest konsolidacja w branży software house w Polsce. Liderzy w branży IT dokonują inwestycji w dojrzałe firmy w celu pozyskania doświadczonych specjalistów, a inwestorzy finansowi pomagają dynamicznie rozwijającym się firmom rozwinąć ich innowacyjne rozwiązania i produkty, przy utrzymaniu wysokiej rentowności.

1. Innova Capital wesprze STX Next w realizacji misji digitalizacji gospodarki

STX Next, największy europejski software house specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania w języku Python, wspierający międzynarodowych klientów w ich transformacji cyfrowej, pozyskał silnego inwestora w postaci niezależnego private equity – Innova Capital. Nadrzędnym celem na najbliższe lata dla STX Next jest dalszy wzrost na rynkach, takich jak Wielka Brytania i USA, poprzez wzmocnienie współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie nowych zleceń w branżach, w których spółka posiada największe doświadczenie. Wśród swoich zadań STX Next wymienia także kilkukrotne zwiększenie liczebności zespołu, rozwój nowych usług specjalistycznych oraz ekspansję na kolejnych rynkach zagranicznych, obejmującą również fuzje i przejęcia. STX Next zatrudnia ponad 330 osób.

2. Oaktree Capital i Cornerstone Partners konsolidują rynek poprzez Grupę Avenga

Wraz z przejęciem IT Kontrakt w czerwcu 2017 roku, przy współpracy Oaktree Capital Management i Cornerstone Partners powstała Grupa Avenga. Misją Grupy jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy kompleksowych usług outsourcingu IT dla klientów w Europie Zachodniej, Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. W tym celu dokonano akwizycji takich podmiotów jak: Solibrain (Polska), Sevenval (Niemcy) i CoreValue (USA/Ukraina). Grupa zapowiada kolejne przejęcia software house’ów w krajach regionu CEE (Polska, Ukraina, Czechy, Rumunia). Obecnie w 19 lokalizacjach w Europie, Azji i USA Grupa Avenga zatrudnia w sumie ponad 2500 profesjonalistów. W Polsce biura firmy znajdują się we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

3. MEP – Intive – potencjał do dalszych przejęć

W 2019 roku Mid Europa Partners – jeden z wiodących inwestorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – odkupił od funduszu Enterprise Investors Grupę Intive za ok. 100 milionów EUR. Intive dostarcza specjalistyczne rozwiązania informatyczne specjalizując się między innymi w: technologii Java i JavaScript, a także UX i UI. W 2019 roku firma zatrudniała ok. 1 500 osób w Polsce. MEP rozważa przejęcie liderów innowacji w sektorze IT, a w szczególności średniej wielkości spółek z kompetencjami w obszarze sztucznej inteligencji, a także o bogatym portfolio UX i Business Design.

4. Netguru – liczne przejęcia, ale mniejszych zespołów

Netguru – poznański software house w ostatnich latach dokonuje przejęć całych zespołów w celu wzmocnienia kompetencji technologicznych. Do najważniejszych transakcji spółki zaliczyć można: przejęcie programistów z firmy Vorm, przejęcie całego 41-osobowego zespołu ekspertów z firmy Bitcraft i przejęcie 12 osób z agencji 7ninjas. W 2019 roku Netguru zatrudniało ok. 600 osób i osiągnęło przychody w wysokości 133 milionów PLN.

Komentarz eksperta

Obecnie wielu inwestorów w Polsce i na świecie posiada wolne środki pieniężne planując kolejne przejęcia. Dobrze zarządzanie software house’y mają szanse na uzyskanie wsparcia od profesjonalnego inwestora, zarówno strategicznego, jak i finansowego. Polskie software house’y cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są na celowniku wielu inwestorów, co stanowi dużą szansę dla polskiego rynku IT. Z drugiej strony zauważyć można coraz więcej odważnych, mniejszych podmiotów z branży software, które rozwijają się poprzez przejęcia w oparciu o własny i pozyskany z banków kapitał.