Prognozy dla rynku e-commerce oraz nośniki wartości zwiększające atrakcyjność firm działających w tym sektorze

Globalny, europejski i polski rynek e-commerce odnotowały w latach 2017-2022 CAGR (skumulowany roczny wskaźnik) na poziomie odpowiednio 9,9%, 10,3% i 9,2%. Zgodnie z prognozami portalu Statista, wartość każdego z wymienionych wyżej rynków ma w latach 2023 – 2027 rosnąć w średniorocznym tempie przekraczającym 10,0%, przy czym polski rynek odnotować ma najwyższy CAGR na poziomie przeszło 15,3%.

Zmiana zachowań konsumentów, przejawiająca się przejściem od value – seeking do convenience – seeking, stanowić będzie główny czynnik wzrostu udziału sprzedaży za pośrednictwem kanału e commerce w strukturze sprzedaży detalicznej ogółem. Według prognoz portalu Statista, udział ten w skali globalnej przekroczyć ma w perspektywie kolejnych 4 lat 24,0%.

Prognozy dla rynku e-commerce

 

Udział wartości sprzedaży detalicznej przez kanał e-commerce w całkowitej wartości sprzedaży detalicznej, według regionów

Udział wartości sprzedaży detalicznej przez kanał e-commerce w całkowitej wartości sprzedaży detalicznej, według regionów

 

Historyczne oraz prognozowane wartości globalnego rynku e-commerce

Historyczne oraz prognozowane wartości globalnego rynku e-commerce

 

Historyczne oraz prognozowane wartości europejskiego rynku e-commerce

Historyczne oraz prognozowane wartości europejskiego rynku e-commerce

 

Historyczne oraz prognozowane wartości polskiego rynku e-commerce

Historyczne oraz prognozowane wartości polskiego rynku e-commerce

 

Rynek e-commerce w oczach inwestorów

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do istotnego przyspieszenia rozwoju handlu kanałem e-commerce. Liczne restrykcje dot. sprzedaży stacjonarnej obowiązujące w latach 2020 – 2021 skłoniły konsumentów do wzmożonych zakupów online, na czym skorzystały zarówno marketplace’y, jak i właściciele własnych sklepów internetowych.

Istnieje szereg czynników wspierających dalszy rozwój branży e-commerce, wśród których wymienić można,między innymi, postępującą digitalizację oraz dynamiczny rozwój technologii, mający swoje odzwierciedlenie w takich obszarach, jak AI, Big Data, AR czy VR.

Zaawansowane narzędzia służące segmentacji klientów oraz dostosowywaniu przedstawianych im treści do historycznych nawyków zakupowych, mają przełożenie na wzrost koszyków zakupowych konsumentów, znajdują w biznesie szerokie zastosowanie. Z kolei technologie AR czy VR pozwalają między innymi „przymierzyć” obuwie czy odzież, „umeblować” pokój czy „pomalować” ściany bez wychodzenia z domu. Tego typu rozwiązania nie tylko wspierają UX klientów, ale również zwiększają atrakcyjność, wygodę oraz opłacalność zakupów online.

Warto również zwrócić uwagę na rozwój rozwiązań segmentów MarTech (technologia marketingowa) oraz AdTech (technologia reklamowa). Zarówno tworzenie, prowadzenie i zarządzanie kampaniami marketingowymi (MarTech), jak i dostosowywanie oferty czy podejmowanie prób wpływania na decyzje konsumenckie (AdTech) w coraz większym stopniu stanowić będą o zdolnościach podmiotów branży e-commerce do generowania ruchu oraz poprawy współczynników konwersji na ich stronach.

Szereg czynników wpływa na optymistyczne prognozy dot. dalszego wzrostu znaczenia handlu w kanale e-commerce. W związku z powyższym rosła będzie również atrakcyjność transakcyjna przedsiębiorstw korzystających z tych trendów. Należy podkreślić wysoki poziom zainteresowania przejęciami, zarówno marketplace’ów, jak i podmiotów prowadzących własne sklepy internetowe, nie tylko przez inwestorów strategicznych, ale również finansowych. Powyższe zostało odzwierciedlone w globalnej liczbie transakcji, których przedmiotem były akcje bądź udziały przedsiębiorstw operujących w ramach rynku e-commerce, wynoszącej w latach 2020 – 2022 odpowiednio 254, 439 oraz 347.

Nośniki wartości zwiększające atrakcyjność spółki działającej w branży e-commerce

  • Rozpoznawalność marki i produktów, tworzenie własnych produktów w określonej niszy rynkowej.
  • Liderzy na krajowych rynkach, obecni również na rynkach zagranicznych.
  • Prowadzenie sprzedaży „omnichannelowej”.
  • Relacje z dostawcami i dystrybutorami, własna sieć dystrybucyjna.
  • Efektywne wskaźniki KPI specyficzne dla e-commerce np.: GMV, liczba użytkowników, współczynnik konwersji, liczba sprzedawców.
  • User Experience (UX) – w tym możliwości płatności odroczonych, czy wygodne sposoby szybkiej wysyłki.
  • Doświadczony, wyspecjalizowany zespół.
  • Łatwo skalowalny stack technologiczny.
  • Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane.