X

Doradztwo restrukturyzacyjne

Odpowiedzialność zarządu i sytuacja finansowa spółki w dobie koronawirusa

Przeciwdziałanie skutkom koronawirusa wymaga sprawnej reakcji właścicieli i zarządów, podejmowania rozsądnych decyzji w zakresie zarządzania spółką, kontrolowania kosztów i zobowiązań oraz monitorowania płynności.

Proponujemy zminimalizowanie negatywnych skutków i wpływu koronawirusa na kondycję przedsiębiorstwa, a także zapewnienie zarządowi ograniczenia odpowiedzialności osobistej poprzez:

 • ochronę spółek przed upadłością,
 • doprowadzenie do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego,
 • zabezpieczenie majątku osobistego zarządu dzięki zwolnieniu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Zakres wsparcia

 • Przeprowadzenie analizy ekonomiczno – prawnej w zakresie weryfikacji przesłanek do upadłości lub restrukturyzacji, w tym analiza wypłacalności spółki oraz projekcja na kolejne dni, tygodnie i miesiące.
 • Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 • Opracowanie wstępnego i właściwego planu restrukturyzacyjnego wraz z prognozą finansową.
 • Symulacje wysokości kosztów związanych ze zwolnieniami pracowników, w tym zwolnieniami grupowymi.
 • Doradztwo w sposobie zarządzania kosztami i zobowiązaniami.
 • Podjęcie odpowiednich czynności prawnych skutkujących ochroną majątku osobistego zarządu (uniknięcia odpowiedzialności osobistej).

Przebieg współpracy

 1. Klient przedstawia główne zagrożenia i źródła ryzyk.
 2. Przekazujemy formularz z prośbą o wypełnienie.
 3. Spółka uzupełnia dane do formularza (dane finansowe, zatrudnienie etc.).
 4. Sprawnie przeprowadzamy analizę otrzymanych informacji i danych.
 5. Ustalamy z Klientem konieczne dalsze kroki postępowania.

Wieloletnie doświadczenie członków naszego zespołu

 • Eksperci z obszaru prawa restrukturyzacyjnego, prawa pracy, prawa spółek, a także doradcy finansowi i biznesowi.
 • Nasi Partnerzy jako nieliczni w Polsce posiadają tytuły zawodowe kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych.

Dowiedz się więcej:

1. Postępowania restrukturyzacyjne i ich rodzaje
2. Przesłanki do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wpływ na działalność przedsiębiorstwa dłużnika
3. Zespół CMT Advisory współtworzył plan restrukturyzacyjny dla Kancelarii Medius S.A.
4. Plany restrukturyzacyjne dla spółek z Grupy Komputronik złożone do sądu
5. Czym jest plan restrukturyzacyjny i czemu służy

Odpowiedzialność zarządu i sytuacja finansowa spółki w dobie koronawirusa

Osoby odpowiedzialne za realizację projektów

Interesuje Cię ta usługa? Skontaktuj się z nami!

618 533 010

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl