X
Mateusz Mikutowski

dr Mateusz Mikutowski

Konsultant

Wykształcenie i wyróżnienia

 • doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse - tytuł uzyskał w Katedrze Rynków i Inwestycji Kapitałowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa
 • studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalność Finanse, Audyt i Podatki
 • finalista XIII edycji konkursu EY Financial Challenger

Doświadczenie

 • praca analityczna w firmie doradczej wspomagającej fundusz VC
 • wspomaganie procesów transakcyjnych zarówno po stronie nabywców, jak i sprzedających przedsiębiorstwa
 • przeprowadzanie dużych zbiorów danych
 • praca na relacyjnych bazach danych
 • sporządzanie wycen przedsiębiorstw oraz znaków towarowych
 • modelowanie finansowe przedsiębiorstw
 • sporządzanie analiz rynkowych
 • analiza i wycena portfeli wierzytelności

Wybrane publikacje

 • Oil Forecasting Using Artificial Intelligence
 • A note on value investing in the UAE stock market
 • Return seasonalities in government bonds and macroeconomic risk
 • The (lack of) momentum effect in the UAE stock market
 • Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie emitentów obecnych na platformie Catalyst
 • Why and how healthy enterprises invest in distressed companies? Theoretical background of motivation and market statistics of distressed investments on global M&A market
 • Aktywność firm rodzinnych na rynku fuzji i przejęć
 • Dyrektor finansowy w firmie rodzinnej
 • Dywersyfikacja czy specjalizacja – charakterystyka akwizycji firm rodzinnych
 • Konsolidacja na rynku płatności
 • Czy firmy rodzinne boją się przejęć
 • Sekurytyzacja nie tylko dla banków

Wybrane projekty

 • analiza portfeli wierzytelności składających się z kilkuset tysięcy rekordów
 • wycena przedsiębiorstwa z branży handlowej
 • praca przy due diligence biznesowym i finansowym instytucji pożyczkowej
 • uczestnictwo w procesie transakcyjnym spółki z branży handlowej
 • analiza rynku browarów rzemieślniczych
 • wycena znaku towarowego przedsiębiorstwa z branży finansowej

Hobby

 • zainteresowania zawodowe: rynek private equity, big data, wizualizacja danych
 • sport, szeroko pojęta nauka, muzyka, piwowarstwo
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: