Branża software house na rynku M&A – komentarz

Sektor M&A w branży IT znajduje się w fazie ożywienia. Szczególny wzrost aktywności akwizycyjnej obserwujemy w branży software house’ów, odgrywających kluczową rolę w procesie digitalizacji i cyfryzacji biznesu. Dynamiczny wzrost wartości całego rynku powoduje, iż zainteresowanie wykazują zarówno inwestorzy strategiczni, chcący konsolidować rynek i zwiększać swój udział w nim, jak i inwestorzy finansowi, którzy widząc potencjał rynku, rozpoczynają budowę własnych platform bądź grup obejmujących zakresem szerokie spektrum dziedzin IT i poprzez przejęcia zwiększają skalę swojej działalności.

Jedną z zalet branży software house’ów jest jej relatywnie wysoka odporność na zjawiska o charakterze makroekonomicznym – jest to jedna z niewielu branż odpornych na negatywne skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Należy pamiętać o tym, że nie każdy software house nadaje się do sprzedaży, a jego właściciele nie zawsze mogą liczyć na wysokie wyceny. Rolą doradcy transakcyjnego w procesie jest m.in. pomóc przedsiębiorstwu w identyfikacji i wdrożeniu pożądanych przez rynek cech. Potencjał transakcyjny determinowany jest właśnie przez te cechy przedsiębiorstwa, które wyróżniają go na tle rynku – czego przykładem może być STX Next, zajmujący pozycję lidera rynku software w języku Python.

Z uwagi na fakt, iż rynek software house’ów w Polsce jest istotnie rozdrobniony – występuje duży odsetek małych przedsiębiorstw, transakcje mają bardzo często charakter przejęcia części lub pełnych zasobów kadrowych poszczególnych przedsiębiorstw. Występuje również tzw. model Acqui-hiring, czyli przejęcia przez pozyskiwanie talentów. Zazwyczaj wartość takich transakcji jest relatywnie niska, natomiast w ostatnich latach skala tego zjawiska rośnie.

Od wielu lat mówi się, iż polski rynek IT staję się hubem całej Europy. Potwierdzeniem takiej hipotezy jest fakt, iż dzięki wysokiej jakości usług oraz wciąż niższych kosztów wynagrodzenia (w porównaniu do przedsiębiorstw z zachodniej Europy bądź Stanów Zjednoczonych), polskie software house’y cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród gigantów z branży IT.

Europejski rynek IT również ulega stopniowej konsolidacji, czego przykładem mogą być liczne przejęcia Grupy Alten czy Capgemini. Wysoka jakość usług polskich software house’ów w przyszłości może zaowocować zwiększoną liczbą przejęć przez zagranicznych potentatów. Zainteresowanie budzą również inne polskie spółki z branży IT posiadające własne oprogramowanie bądź produkty, a także te, zajmujące się cyberbezpieczeństwem, z uwagi na fakt, iż jest to jedna z prężniej rozwijających się gałęzi sektora IT. Należy zadać sobie jednak pytanie, czy taka fala akwizycji ma dokonywać się na rozdrobnionej, czy już skonsolidowanej strukturze polskiego sektora IT.

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn