KNF zleca kontrolę w Solar Company S.A.

W dniu 14 marca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zleciła spółce audytorskiej zbadanie przekazywanych publicznie przez Solar informacji oraz raportów okresowych w związku z wątpliwościami co do ich prawidłowości oraz rzetelności. Z wypowiedzi przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka wynika, iż Komisja będzie się uważniej przyglądać raportom przekazywanym przez spółki giełdowe, analizując także moment przekazywania informacji do publicznej wiadomości. Zgodnie z nową inicjatywą, coraz częściej kary mają być nakładane na menedżerów, nie natomiast na spółki, aby nie godzić w interesy akcjonariuszy.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Solar Company S.A. w dniu 4 kwietnia 2013 roku akcjonariusze podjęli uchwałę, na mocy której spółka zleciła kontrolę zakresu informacji publikowanych przez Solar od momentu debiutu, zgodnie z zaleceniami KNF. Przedmiotem badania będą m.in. publikowane raporty okresowe, dane finansowe zamieszczone w prospekcie emisyjnym oraz publikowane prognozy wyników.

Jest to pierwszy przypadek na polskim rynku kapitałowym, w którym komisja sprawująca nadzór podważa prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych przez Zarząd akcjonariuszom spółki i zleca powołanie podmiotu w celu dokładnego zbadania sytuacji. Przypadek ten może wskazywać na niewystarczający nadzór właścicielski sprawowany nad menedżerami zarządzającymi przedsiębiorstwem. Podjęte przez KNF działania z pewnością są korzystne dla akcjonariuszy Solar Company S.A., ale także powinny wpłynąć pozytywnie na zarządy pozostałych spółek notowanych na GPW, mobilizując do prawidłowego i rzetelnego wypełniania obowiązków informacyjnych.