Obowiązki w zakresie cen transferowych – miał być zysk, jest strata…

Zgodnie z przepisami o cenach transferowych obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku, istnieje możliwość skorzystania z przepisów zwalniających z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi krajowymi, jeśli każda ze stron spełni odpowiednie warunki, w tym między innymi każda ze stron zrealizuje w danym roku zysk podatkowy (art. 11n ustawy CIT, art. 23z ustawy PIT).

W związku z tym, część podmiotów rozpoczynając rok i mając na uwadze budżety dla 2020 roku, założyła, że nie będzie zobligowana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19 w istotny sposób zmieniła założenia budżetowe z początku roku i może przełożyć się na zakończenie roku ze stratą przez niektóre podmioty. To z kolei przekłada się na konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych, której jednym z elementów jest analiza cen transferowych.

Konieczna zatem jest weryfikacja przez te podmioty obowiązków w zakresie cen transferowych, w tym również analizy cen transferowych.

Aktualizacja analizy cen transferowych powinna zostać przygotowana z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19. Należy zwrócić szczególną uwagę na powstałe odchylenia w stosunku do wcześniej przeprowadzonych analiz cen transferowych (na moment ustalania warunków dla 2020 roku).

Zachęcamy do podjęcia jak najszybszych kroków w celu aktualizacji posiadanych analiz cen transferowych z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej, a także weryfikacji obowiązków w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla 2020 roku.

 

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn