Tarcza antykryzysowa 2.0 – Na jakie ułatwienia mogą liczyć podatnicy w obszarze cen transferowych?

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest niestety rozczarowująca, ponieważ nie zwolniono przedsiębiorców z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie. W tarczy antykryzysowej ograniczono się do wydłużenia do 30 września 2020 r. terminu do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz terminu do złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Rozwiązanie to dotyczy zatem tylko wąskiej grupy podmiotów, których rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym. Ponadto w nowelizacji tarczy dodano przepis przewidujący, że podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

W konsekwencji pozostają aktualne obowiązki w zakresie:

  • sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do 30 września 2020 r.,
  • złożenia do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości ustalanych cen transferowych transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych w terminie do 30 września 2020 r.,
  • przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR w terminie do 30 września  2020r.,
  • dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do 31.12.2020 r.

Miejmy nadzieję, że w następnych nowelizacjach tarczy antykryzysowej powyższe obowiązki zostaną na pewien okres zawieszone.

 

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn