Konsolidacja w branży, czyli szansa na wzrost lub wyjście z biznesu

11 grudnia 2017 Karol Wajde Publikacje

Konsolidacja jest naturalnym procesem w gospodarce wolnorynkowej. Jest ona następstwem m.in. dążenia podmiotów gospodarczych do zwiększenia udziału w rynku oraz osiągnięcia efektów skali polegających na obniżeniu kosztów wytworzenia produktów lub usług, co prowadzi rynek do wzrostu konkurencyjności.

Proces integracji mający miejsce w rozdrobnionej branży daje z jednej strony szansę na zwiększenie skali działalności. Z drugiej natomiast strony, to możliwość opuszczenia branży przez właścicieli przedsiębiorstw, z różnych względów, zainteresowanych upłynnieniem swojego biznesu.

Przyczyn i motywów działania po jednej i po drugiej stronie jest wiele. Przedsiębiorstwa dokonujące konsolidacji mogą wykorzystywać akwizycję jako instrument realizacji strategii nakierowanej na zwiększenie udziału w rynku czy umocnienie pozycji konkurencyjnej. Mogą także zdywersyfikować bazę produktową, uzyskać dostęp do nowych rynków i oszczędności kosztowych pozwalających na zwiększenie rentowności prowadzonej działalności.

Rozwój poprzez akwizycje, choć niepozbawiony trudności i elementów ryzyka, stwarza potencjał do przyspieszenia realizacji celów strategicznych związanych z budowaniem skali działalności. Po drugiej stronie znajdują się przedsiębiorstwa, których właściciele podejmują decyzję o przekazaniu kontroli nad przedsiębiorstwem pod wpływem sytuacji rynkowej, napotkania barier wzrostu wynikających z dużej konkurencji w branży lub ograniczonego dostępu do kapitału na rozwój, czy też z uwagi na chęć poświęcenia się innym zajęciom.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie Familybusiness.pl: Konsolidacja w branży, czyli szansa na wzrost lub wyjście z biznesu