Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków

10 stycznia 2018 Maciej Stradomski Publikacje

W czasopiśmie „Bezpieczny Bank” – nr 3 (68) 2017 – pojawiło się opracowanie traktujące o wpływie procesów sukcesyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach rodzinnych na poziom ryzyka kredytowego banków uczestniczących w finansowaniu tych podmiotów. Współautorem artykułu jest Maciej Stradomski.

Cała publikacja dostępna jest pod niniejszym na portalu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych jako element ryzyka kredytowego banków