Venture capital źródłem innowacji dla firmy rodzinnej

Pojawienie się w firmie rodzinnej nowego pokolenia to często czas istotnych zmian. Nowe pokolenie może dołożyć własną cegiełkę w budowie silnego biznesu rodzinnego rozwijając ofertę produktowo-usługową, wdrażając nowe technologie, czy zmieniając podejście do zarządzania. Innowacje mogą stanowić o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, jak również o rozwoju w nowych kierunkach. Jednak proces kreowania innowacji może być czasochłonny i kapitałochłonny. Warto rozważyć różne możliwości organizacyjne udziału w badaniach i rozwoju.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie Familybusiness.pl: Venture capital źródłem innowacji dla firmy rodzinnej