X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Buy and build

25 stycznia 2022

Co oznacza termin buy and build?

Jest to strategia inwestycyjna polegająca na nabyciu przedsiębiorstwa w celu budowania jego wartości między innymi przez realizację kolejnych akwizycji (przejęć) w branży przez ten podmiot. Strategia ta prowadzona jest często w branżach rozwijających się, w których szybkie zwiększenie skali działalności zapewnia znaczącą przewagę konkurencyjną. Organiczny wzrost skali działalności jest czasochłonny, dlatego strategia ta zakłada przejęcia kolejnych podmiotów z branży w celu zwiększenia udziału w rynku i połączenia kompetencji. Najczęściej pierwsze przejęte przedsiębiorstwo o odpowiednich zasobach (w szczególności kadrowych, organizacyjnych) pełni rolę „platformy”, do której dołączane są kolejne przedsiębiorstwa (tzw. „add-ons”).

Jednym z wyzwań omawianej strategii jest integracja nabywanych przedsiębiorstw. Wskazane podejście jest stosowane zarówno przez inwestorów strategicznych jak i inwestorów finansowych, w szczególności private equity. Dla inwestorów finansowych wzrost wartości inwestycji (wynikający między innymi z skalowania biznesu, wzrostu zysków) pozwala na realizację satysfakcjonującej stopy zwrotu przy wyjściu z inwestycji.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt