X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Exit

14 stycznia 2022

Co oznacza termin exit w przypadku fuzji i przejęć?

 

Exit – stanowi określenie wyjścia z inwestycji (dezinwestycja).

Exit jest ważnym punktem w polityce inwestycyjnej inwestorów finansowych takich jak fundusze inwestycyjne inwestujące w spółki prywatne, które zakładają średni okres utrzymywania udziałów pozwalający na osiągnięcie danych celów biznesowych i stopy zwrotu. Horyzont inwestycji określany jest jako przedział np. 3-7 lat, jednak finalnie termin wyjścia często zależy od warunków rynkowych i innych indywidualnych ustaleń w danej transakcji.

Termin i forma wyjścia inwestora często są określane wraz z warunkami nabycia udziałów i są wskazywane w umowie inwestycyjnej. Termin może zależeć od spełnienia przez spółkę umówionych celów finansowych np. w odniesieniu do poziomu obrotów i wyników. Do form wyjścia należą między innymi sprzedaż udziałów innemu inwestorowi finansowemu bądź strategicznemu, sprzedaż udziałów właścicielom, od których zostały nabyte, wejście na giełdę (IPO).

Z perspektywy inwestora finansowego np. private equity, wyjście daje możliwość upłynnienia kapitału i zrealizowana stopy zwrotu.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: