X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Asset deal

14 stycznia 2022

Co oznacza termin asset deal?

Asset deal – to typ transakcji, w której przedmiotem są wybrane aktywa.

W transakcjach typu asset deal nabywca przejmuje wybrane aktywa. Transakcja może dotyczyć aktywów rzeczowych takich jak nieruchomości, maszyny, jak również aktywów niematerialnych takich jak marka, znak towarowy, oprogramowanie, wierzytelności czy umowy z klientami.

Alternatywnym typem transakcji jest tzw. share deal, w której przedmiotem transakcji są udziały przedsiębiorstwa, a więc zespół aktywów niematerialnych, materialnych oraz zobowiązań.

Dla zobrazowania omawianych terminów możemy posłużyć się przykładem z rynku nieruchomości:

  • Właściciel spółki celowej, której jedynym aktywem jest nieruchomość, sprzedaje 100% jej udziałów – share deal,
  • Właściciel spółki celowej, której jedynym aktywem jest nieruchomość, sprzedaje nieruchomość – asset deal.

W efekcie nabywca uzyskuje przede wszystkim daną nieruchomość. Natomiast różnice dotyczą kwestii prawnych i finansowych.

Zarówno share deal jak i asset deal występują w praktyce rynkowej we wszystkich branżach. Przykładowo w branży wierzytelności często spotykane są transakcje sprzedaży pakietów wierzytelności, a w branży kosmetycznej – sprzedaży marki.

Wybór typu transakcji zależy od wielu czynników, w tym między innymi: sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przejmowanego, źródeł jego wartości, strategii inwestycyjnej, uregulowań prawnych.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt