X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Share deal

11 stycznia 2022

Co oznacza share deal?

Share deal to typ transakcji, w której przedmiotem są udziały lub akcje, a transkacja skutkuje zmianą struktury własności przedsiębiorstwa poprzez przeniesienie własności udziałów lub akcji reprezentujących część bądź całość kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Wśród przykładowych scenariuszy transakcji można wymienić:

  • sprzedaż jednorazową ustalonego pakietu udziałów bądź akcji wspólnika czy też wspólników,
  • sprzedaż ustalonego pakietu w kilku etapach (transzach) według ustalonego harmonogramu uwzględniającego warunki realizacji kolejnego etapu (np. po osiągnięciu przez spółkę danych wskaźników finansowych) oraz warunki cenowe.

W transakcjach typu share deal nabywca przejmuje przedsiębiorstwo obejmujące zarówno aktywa, zasoby, w tym pracowników, know-how jak i zobowiązania, zobowiązania warunkowe.

Alternatywnym typem transakcji jest tzw. asset deal, w której przedmiotem transakcji są wybrane aktywa np. nieruchomości, maszyny, ale również oprogramowanie, marka czy umowy i relacje z klientami.

Share deal na przykładzie

Dla zobrazowania omawianych terminów możemy posłużyć się przykładem z rynku nieruchomości:

  • Właściciel spółki celowej, której jedynym aktywem jest nieruchomość, sprzedaje 100% jej udziałów – share deal,
  • Właściciel spółki celowej, której jedynym aktywem jest nieruchomość, sprzedaje nieruchomość – asset deal,

W efekcie nabywca uzyskuje przede wszystkim daną nieruchomość. Natomiast różnice dotyczą kwestii prawnych i finansowych.

Zarówno share deal jak i asset deal występują w praktyce rynkowej we wszystkich branżach.

Wybór typu transakcji zależy od wielu czynników, w tym między innymi: sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przejmowanego, źródeł jego wartości, strategii inwestycyjnej, uregulowań prawnych.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: