X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Share deal

11 stycznia 2022

Co oznacza share deal?

Share deal to typ transakcji, w której przedmiotem są udziały lub akcje, skutkująca zmianą struktury własności przedsiębiorstwa poprzez przeniesienie własności udziałów lub akcji reprezentujących część bądź całość kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Wśród przykładowych scenariuszy transakcji można wymienić:

  • sprzedaż jednorazową ustalonego pakietu udziałów bądź akcji wspólnika czy też wspólników,
  • sprzedaż ustalonego pakietu w kilku etapach (transzach) według ustalonego harmonogramu uwzględniającego warunki realizacji kolejnego etapu (np. po osiągnięciu przez spółkę danych wskaźników finansowych) oraz warunki cenowe.

W transakcjach typu share deal nabywca przejmuje przedsiębiorstwo obejmujące zarówno aktywa, zasoby, w tym pracowników, know-how jak i zobowiązania, zobowiązania warunkowe.

Alternatywnym typem transakcji jest tzw. asset deal, w której przedmiotem transakcji są wybrane aktywa np. nieruchomości, maszyny, ale również oprogramowanie, marka czy umowy i relacje z klientami.

Share deal na przykładzie

Dla zobrazowania omawianych terminów możemy posłużyć się przykładem z rynku nieruchomości:

  • Właściciel spółki celowej, której jedynym aktywem jest nieruchomość, sprzedaje 100% jej udziałów – share deal,
  • Właściciel spółki celowej, której jedynym aktywem jest nieruchomość, sprzedaje nieruchomość – asset deal,

W efekcie nabywca uzyskuje przede wszystkim daną nieruchomość. Natomiast różnice dotyczą kwestii prawnych i finansowych.

Zarówno share deal jak i asset deal występują w praktyce rynkowej we wszystkich branżach.

Wybór typu transakcji zależy od wielu czynników, w tym między innymi: sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przejmowanego, źródeł jego wartości, strategii inwestycyjnej, uregulowań prawnych.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl