X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Cash-in

14 stycznia 2022

Co oznacza termin cash-in?

Cash-in, czyli „gotówka do spółki” – określenie dotyczy transakcji pozyskania inwestora, w wyniku której inwestor przelewa środki do spółki w zamian za obejmowane udziały. Dotychczasowi właściciele nie dokonują sprzedaży posiadanych udziałów, jednak w związku z podwyższeniem kapitału przez inwestora i objęciem nowych udziałów, kapitał zakładowy spółki wzrasta a udział procentowy dotychczasowych właścicieli maleje. Inwestycje kapitałowe wiążą się zarówno z podziałem między docelowych właścicieli udziałów, przyszłych zysków, jak i strat oraz ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Pozyskany kapitał ma wesprzeć dynamiczny rozwój firmy, a docelowo wartość firmy, dlatego z perspektywy dotychczasowych właścicieli, przy pomyślnej realizacji scenariusza wzrostu, będą posiadali niższy udział w spółce (np. 80% zamiast 100%), jednak w spółce wartej znacznie więcej niż przed transakcją. Natomiast w przypadku braku zakładanych efektów ich udział w ewentualnych stratach również będzie niższy (np. 80% zamiast 100%). Finalna struktura właścicielska jest ustalana przez strony transakcji w odniesieniu do zaangażowanego kapitału i wyceny spółki.

„Cash-in” dotyczy transakcji, których celem jest pozyskanie finansowania na potrzeby prowadzonej działalności, często na realizację planów rozwojowych np. przeprowadzenia ekspansji zagranicznej, zwiększenie produkcji w celu zaspokojenia popytu, inne celowe projekty. Dane podejście obrazują transakcje pozyskania inwestora przez przedsiębiorstwa w fazie intensywnego rozwoju, start-upy – często w przypadkach braku dostępności innych źródeł finansowania (np. gdy budżet inwestycji przewyższa bieżącą zdolność kredytową i mimo wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu, nie ma możliwości uzyskania finansowania bankowego, gdy środki własne są niewystarczające lub celem jest ograniczenie ryzyka).

Po przeciwnej szali celów transakcji leży „cash-out”, czyli „środki do właścicieli”. W praktyce struktura transakcji może łączyć wskazane cele, przesuwając szale przez odpowiednio dobrane, zaakceptowane przez strony, kroki transakcji.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt