X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Cash-in

14 stycznia 2022

Co oznacza termin cash-in?

Cash-in, czyli „gotówka do spółki” – określenie dotyczy transakcji pozyskania inwestora, w wyniku której inwestor przelewa środki do spółki w zamian za obejmowane udziały. Dotychczasowi właściciele nie dokonują sprzedaży posiadanych udziałów, jednak w związku z podwyższeniem kapitału przez inwestora i objęciem nowych udziałów, kapitał zakładowy spółki wzrasta a udział procentowy dotychczasowych właścicieli maleje. Inwestycje kapitałowe wiążą się zarówno z podziałem między docelowych właścicieli udziałów, przyszłych zysków, jak i strat oraz ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Pozyskany kapitał ma wesprzeć dynamiczny rozwój firmy, a docelowo wartość firmy, dlatego z perspektywy dotychczasowych właścicieli, przy pomyślnej realizacji scenariusza wzrostu, będą posiadali niższy udział w spółce (np. 80% zamiast 100%), jednak w spółce wartej znacznie więcej niż przed transakcją. Natomiast w przypadku braku zakładanych efektów ich udział w ewentualnych stratach również będzie niższy (np. 80% zamiast 100%). Finalna struktura właścicielska jest ustalana przez strony transakcji w odniesieniu do zaangażowanego kapitału i wyceny spółki.

„Cash-in” dotyczy transakcji, których celem jest pozyskanie finansowania na potrzeby prowadzonej działalności, często na realizację planów rozwojowych np. przeprowadzenia ekspansji zagranicznej, zwiększenie produkcji w celu zaspokojenia popytu, inne celowe projekty. Dane podejście obrazują transakcje pozyskania inwestora przez przedsiębiorstwa w fazie intensywnego rozwoju, start-upy – często w przypadkach braku dostępności innych źródeł finansowania (np. gdy budżet inwestycji przewyższa bieżącą zdolność kredytową i mimo wysokiego prawdopodobieństwa sukcesu, nie ma możliwości uzyskania finansowania bankowego, gdy środki własne są niewystarczające lub celem jest ograniczenie ryzyka).

Po przeciwnej szali celów transakcji leży „cash-out”, czyli „środki do właścicieli”. W praktyce struktura transakcji może łączyć wskazane cele, przesuwając szale przez odpowiednio dobrane, zaakceptowane przez strony, kroki transakcji.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl