X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Cash-out

14 stycznia 2022

Co oznacza termin cash-out?

Cash-out, czyli „gotówka do właścicieli” – określenie dotyczy transakcji pozyskania inwestora, w wyniku której inwestor nabywa udziały od dotychczasowych właścicieli w zamian za ustalone rozliczenie na rzecz właścicieli. Dotychczasowi właściciele dokonują sprzedaży części bądź całości posiadanych udziałów, kapitał zakładowy spółki pozostaje bez zmian, a udział procentowy dotychczasowych właścicieli maleje.

„Cash-out” stanowi formę dezinwestycji po stronie dotychczasowych właścicieli i wspiera dywersyfikację ich majątku. Środki uzyskane z transakcji mogą zostać zainwestowane w inne aktywa (np. inne spółki, projekty, czy nieruchomości) lub wpłynąć na realizację innych celów właścicieli. W związku ze zmianami pokoleniowymi „cash-out” w wariancie sprzedaży pakietu kontrolnego spółki lub wszystkich posiadanych udziałów często wiąże się z brakiem sukcesorów zainteresowanych kontynuacją prowadzenia biznesu.

Po przeciwnej szali celów transakcji leży „cash-in”, czyli „środki do spółki”. W praktyce struktura transakcji może łączyć wskazane cele, przesuwając szale przez odpowiednio dobrane, zaakceptowane przez strony, kroki transakcji.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: