X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Distressed assets

16 stycznia 2024

Co oznacza termin distressed assets?

W obszarze nabycia/sprzedaży przedsiębiorstwa określenie distressed asset stanowi kategorię inwestycji dotyczących przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej, nawet zagrożonych niewypłacalnością w danym momencie lub niewypłacalnych. Na świecie występują fundusze inwestycyjne specjalizujące się w inwestycjach w tego typu podmioty. Przyjmując wysokie ryzyko jakie jest związane z taką inwestycją, oczekują wysokiej stopy zwrotu (wysokiego zysku względem zaangażowanych środków). Przyczyn trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa może być wiele, jednak nie w każdej sytuacji będzie to interesująca opcja dla inwestora. Fundusze distressed asset są zazwyczaj zainteresowane przedsiębiorstwami perspektywicznymi, których trudna sytuacja finansowa wynika ze zdarzeń jednorazowych, czynników krótkotrwałych.

Distressed assets może odnosić się również do instrumentów dłużnych, które mają status tzw. default, czyli odsetki bądź raty kapitałowe nie są spłacane przez emitenta zgodnie z harmonogramem, lub do nieruchomości, które z różnych powodów są sprzedawane poniżej wartości rynkowej.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt