X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Long list

11 stycznia 2022

Czym jest long list odniesieniu do sell side:

(Termin: Sell Side)

Oznacza listę potencjalnych inwestorów sporządzaną przez doradcę w oparciu o ustalone wspólnie z właścicielami przedmiotu inwestycji (przedsiębiorstwa) kryteria, jakie powinni spełniać potencjalni inwestorzy (tzw. kwalifikowanych nabywców – od angielskiego: qualified buyers). Wśród kryteriów poszukiwania odpowiednich potencjalnych inwestorów wymienić można możliwości nabywcze inwestora (oceniane między innymi na podstawie jego sytuacji finansowej), obszar działalności i polityka inwestycyjna, potencjalne korzyści z połączenia przedmiotowych biznesów.

Czym jest long-list w odniesieniu do buy-side:

(Termin: Buy Side)

Oznacza listę potencjalnych przedsiębiorstw (tzw. targetów) spełniających ustalone z inwestorem kryteria odzwierciedlające jego cele inwestycyjne. W celu sporządzenia listy targetów analizowane są między innymi plany strategiczne i cele rozwojowe inwestora oraz jego możliwości nabywcze a kryteria inwestycyjne dotyczą najczęściej obszaru działalności (pod względem oferowanych produktów i usług oraz odbiorców i rynków), skali działalności i sytuacji finansowej oraz właścicielskiej.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt