X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Short list

11 stycznia 2022

Czym jest short list w odniesieniu do sell side?

(Termin: Sell Side)

Oznacza listę wybranych potencjalnych inwestorów, wyselekcjonowanych na podstawie konsultacji long list-y doradcy z właścicielem (sprzedającym), którzy zostaną zaproszeni do procesu. Jednym z zadań doradcy jest kontakt z ustaloną grupą potencjalnych inwestorów. W związku z tym odrębnie do każdego z potencjalnych inwestorów z short list-y przekazywane jest zobowiązanie do zachowania poufności (NDA), prezentacja ogólna o danym przedmiocie transakcji (teaser imienny bądź zanonimizowany), a następnie, po podpisaniu NDA, bardziej szczegółowa prezentacja informacyjna (memorandum informacyjne) wraz z listem procesowym.

Czym jest short list w odniesieniu do buy side?

(Termin: Buy Side)

Oznacza listę wybranych potencjalnych przedsiębiorstw wyselekcjonowanych na podstawie konsultacji long list-y między doradcą a inwestorem, którzy zostaną zaproszeni do procesu transakcyjnego. Jednym z zadań doradcy jest kontakt z wybranymi wspólnie podmiotami w celu weryfikacji ich zainteresowania.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt