X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Equity Value

19 stycznia 2022

Co oznacza Equity Value?

Jest to wartość przedsiębiorstwa generowana dla właścicieli, tj. wartość 100% kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Na płaszczyźnie wycen equity value jest powiązane z EV (enterprise value). W ujęciu matematycznym wartość kapitałów własnych stanowi wartość przedsiębiorstwa (EV) pomniejszoną o rynkową wartość długu odsetkowego, z którego finansowana jest działalność przedsiębiorstwa (w tym: kredyty, pożyczki, obligacje), powiększoną o wartość gotówki nieoperacyjnej zgromadzonej w spółce i aktywa nieoperacyjne.

W przypadku transakcji fuzji i przejęć equity value jest bliższe wartości wynagrodzenia za sprzedaż 100% udziałów bądź akcji przedsiębiorstwa dla właścicieli niż EV (enterprise value). Ustalenie finalnej ceny sprzedaży może uwzględniać również dodatkowe korekty wynikające np. ze zmiany kapitału obrotowego netto w stosunku do ustalonego poziomu referencyjnego.

Inne artykuły

Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt