X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

EV – Enterprise Value

19 stycznia 2022

Co oznacza termin EV?

Jest to skrót od angielskiego enterprise value i oznacza wartość przedsiębiorstwa. Na płaszczyźnie wycen EV interpretowana jest jako całkowita wartość przedsiębiorstwa wynikająca ze wszystkich wykorzystywanych źródeł kapitału – kapitału własnego (przynależnych właścicielom – tzw. equity value) jak i kapitału dłużnego (przynależnego kredytodawcom, pożyczkodawców, obligatariuszom itp.).

W ujęciu matematycznym wartość przedsiębiorstwa (EV) stanowi sumę rynkowej wartości kapitałów własnych (equity value) i rynkowej wartości długu odsetkowego, z którego finansowana jest działalność przedsiębiorstwa, pomniejszoną o wartość gotówki nieoperacyjnej zgromadzonej w spółce (zgromadzonej w spółce nadwyżki środków pieniężnych nad poziom gotówki wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa) i aktywów nieoperacyjnych (aktywów niewykorzystywanych w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa).

Miara EV jest wykorzystywana do oceny i porównywania przedsiębiorstw miedzy innymi w ramach wskaźnika EV/EBITDA. W praktyce fuzji i przejęć oraz wycen miara EV jest często stosowana przy określaniu oferowanej ceny za 100% udziałów bądź akcji, porównywania ofert, czy wycen metodą mnożnikową (porównań rynkowych).

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: