X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

EBITDA

17 stycznia 2022

Co oznacza termin EBITDA?

Jest to skrót od angielskiego earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, oznacza zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. EBITDA uwzględnia wynik na sprzedaży, koszty rodzajowe (z wyłączeniem amortyzacji, która stanowi koszt niegotówkowy, czyli nie jest wydatkiem w danym okresie) oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Wynik na poziomie EBITDA nie obejmuje podatku dochodowego, amortyzacji, wyniku na działalności finansowej, dlatego EBITDA stanowi wskaźnik porównywalny dla podmiotów objętych różnym systemem podatkowym, stosujących różne podejście do stawek amortyzacji, z różnym poziomem inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz różnym poziomem i kosztem finansowania długiem.

W praktyce fuzji i przejęć zysk na poziomie EBITDA przyjmowany jest często jako podstawa kalkulacji ceny za udziały bądź akcje, przedstawianej w ofercie (jako formuła mnożnik x EBITDA – pozostałe elementy ceny).

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt