X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Memorandum

17 stycznia 2022

Czym jest memorandum w procesie transakcyjnym M&A?

Memorandum informacyjne; ang.: info memo, information memorandum – stanowi prezentację o przedsiębiorstwie przekazywaną potencjalnemu inwestorowi po zawarciu umowy o zachowanie poufności (NDA). Informacje zawarte w memorandum mają pozwolić potencjalnemu inwestorowi określić, czy jest zainteresowany inwestycją w dane przedsiębiorstwo oraz przygotować wstępną ofertę (ang. non-binding offer – NBO). Zakres informacji w memorandum nie jest ściśle definiowany i jest uzależniony od specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz praktyk branżowych.

Wśród często przedstawianych w memorandum obszarów można wymienić takie jak:

  • otoczenie rynkowe (perspektywy rozwoju, sytuacja konkurencyjna i inne czynniki wpływające na sytuację przedsiębiorstwa),
  • oferta produktowa i usługowa,
  • obszar geograficzny działalności,
  • plany rozwojowe,
  • wyniki finansowe za ostatnie kilka lat oraz prognozy na kolejne lata,
  • struktura organizacyjna,
  • zatrudnienie, kadra zarządzająca i kluczowi pracownicy,
  • nośniki wartości przedsiębiorstwa,
  • struktura własności i proponowana struktura transakcji (w tym wskazanie pakietu udziałów, jaki podlega transakcji).

Więcej na temat roli memorandum informacyjnego można znaleźć w artykule pt. Memorandum informacyjne w procesie sprzedaży firmy.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt