X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Ubezpieczenie zapewnień i oświadczeń (representations and warranties) – sposób na ograniczenie ryzyka sprzedającego

19 sierpnia 2021

Często stosowanym w praktyce transakcyjnej narzędziem jest ubezpieczanie odpowiedzialności sprzedającego za złożone przez niego zapewnienia i oświadczenia, tzw. ubezpieczenie repów (R&W).

Praktycznie w każdej transakcji, inwestor oczekuje od sprzedającego złożenia oświadczeń i zapewnień, które są narzędziem zabezpieczającym kupującego przed ryzykami i niespodziewanymi konsekwencjami mogącymi wypłynąć po transakcji. W przypadku pojawienia się okoliczności złamania zapewnień i oświadczeń, sprzedający jest zobowiązany do pokrycia szkody na rzecz inwestora. Przykładem może być kara umowna od kontrahenta bądź negatywny wynik kontroli podatkowej dotyczącej okresu przed transakcją.

Ubezpieczenie oświadczeń i zapewnień, tzw. repów (z ang. representations and warranties) polega na przeniesieniu na osobę trzecią, w tym przypadku ubezpieczyciela, ryzyka związanego z nieprawidłowością zapewnień sprzedającego. Może być zawarte zarówno przez stronę sprzedającą, jak i kupującą.

Ubezpieczanie chroni sprzedającego przed odpowiedzialnością wobec strony kupującej za naruszenie oświadczeń i zapewnień. Ubezpieczyciel może wypłacić należne odszkodowanie bezpośrednio kupującemu albo zwrócić sprzedającemu kwotę, która została przez niego wypłacona z tego tytułu. Strona sprzedająca najczęściej decyduje się na ubezpieczenie repów, kiedy chce ograniczyć ryzyko potencjalnego pokrywania roszczeń na rzecz inwestora z tytułu złamania oświadczeń i zapewnień (repów).

Ubezpieczenie jest udzielane przez wyspecjalizowanych w tym zakresie ubezpieczycieli. Ze względu na specyfikę przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczyciel oczekuje przedstawienia raportów z due diligence bądź przeprowadza własną ocenę analizowanej transakcji.  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszystkie (z pewnymi włączeniami) zapewnienia sprzedającego lub ich część. Zazwyczaj ubezpieczenie sprowadza się do wybranych kwestii, np. podatkowych, sporów sądowych, ochrony środowiska itp. Jednocześnie ubezpieczyciele kierują się polityką, na podstawie której wyłączają określone obszary z ubezpieczenia (np. ceny transferowe).

Sładka za ubezpieczenie ustalana jest indywidualnie z ubezpieczycielem i jest określana w odniesieniu do wartości transakcji.

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: