X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Debt & cash free

18 stycznia 2022

Co oznacza termin debt & cash free?

Jest to określenie wykorzystywane przy formułowaniu ceny nabycia pakietu udziałów lub akcji przy składaniu oferty (np. 100 milionów złotych debt & cash free) rozumiane jest jako wycena przedsiębiorstwa przy założeniu, że nie posiada:

  1. długu odsetkowego,
  2. gotówki nieoperacyjnej,

których wartość wpływa na ostateczną cenę nabycia. Kwota, jaką otrzyma sprzedający formułowana jest często w ujęciu debt & cash free, a następnie jest pomniejszana o wartość długu netto określonego na ustalony dzień referencyjny (tj. pomniejszana o kwotę całkowitego zobowiązania dłużnego i powiększana o wartość środków pieniężnych o charakterze nieoperacyjnym). Środki pieniężne w przedsiębiorstwie są gromadzone przez lata działalności (np. w związku z brakiem wypłaty dywidend) i ich pełna pula nie jest niezbędna do prowadzenia działalności operacyjnej – taka część środków pieniężnych spółki ma charakter nieoperacyjny. Jeśli inwestor nie jest skłonny zapłacić za nieoperacyjne środki pieniężne zgromadzone w spółce, w ramach przygotowania transakcji wspólnicy przed finalizacją transakcji mogą wypłacić nadwyżkę środków pieniężnych ponad poziom wymagany do prowadzenia działalności i podzielić zgodnie z obowiązującą umową spółki. W przeciwnym razie cena za udziały lub akcje zostaje powiększona o poziom gotówki nieoperacyjnej – inwestor płaci „gotówką za gotówkę”. W praktyce, podobne znaczenie ma również określenie no-debt, no-cash oraz debt-free, cash-free.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt