X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Net debt

18 stycznia 2022

Co oznacza termin net debt?

Stanowi dług netto, czyli różnicę między zadłużeniem odsetkowym a zgromadzoną w spółce gotówką nieoperacyjną.

Na dług o charakterze odsetkowym składają się przede wszystkim kredyty, pożyczki, leasingi (zarówno przyjęte w księgach jako leasingi finansowe jak i leasingi operacyjne), obligacje i inne tytuły o charakterze odsetkowym. Gotówka nieoperacyjna stanowi nadwyżkę środków pieniężnych nad ich poziom wymagany do prowadzenia działalności.

Dodatnia wartość długu netto oznacza, że zadłużenie odsetkowe jest wyższe niż poziom gotówki w przedsiębiorstwie, tym samym net debt pomniejsza cenę ustaloną na bazowym poziomie debt & cash free. Ujemna wartość długu netto oznacza, że poziom gotówki w przedsiębiorstwie jest wyższy niż zadłużenie odsetkowe, tym samym ujemny net debt powiększa cenę ustaloną na bazowym poziomie debt & cash free – sprzedający może otrzymać „gotówkę od inwestora za gotówkę pozostawioną w spółce” lub wcześniej wypłacić nadwyżkę środków pieniężnych ze spółki.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt