X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Non-operating asset

19 stycznia 2022

Co oznacza non-operating asset?

Są to aktywa nieoperacyjne – stanowią je te aktywa, które nie są wykorzystywane w działalności operacyjnej. Przykładami aktywów nieoperacyjnych występujących w majątku przedsiębiorstwa są:

  1. nieruchomości o charakterze inwestycyjnym (niewykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej),
  2. udziały lub akcje posiadane przez przejmowaną spółkę w innych przedsiębiorstwach (nieobjętych transakcją),
  3. udzielone pożyczki, w tym np. na rzez właścicieli,
  4. objęte obligacje innych przedsiębiorstw,
  5. złoto inwestycyjne,
  6. inne aktywa inwestycyjne.

Inwestor z reguły nie jest zainteresowany nabyciem aktywów nieoperacyjnych, dlatego przed dokonaniem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa (całości bądź części udziałów lub akcji) są one przenoszone do pozostałego majątku sprzedającego.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt