X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Net working capital

19 stycznia 2022

Czym jest net working capital?

Jest to kapitał obrotowy netto (określany skrótem KON). Stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych, tj. głównie zapasów i należności nad zobowiązaniami krótkoterminowymi i ma wskazywać na zdolność przedsiębiorstwa do finansowania zobowiązań krótkoterminowych oraz odzwierciedlać relacje handlowe z kontrahentami. Na cele wycen przedsiębiorstw oraz rozliczeń ceny transakcyjnej najczęściej stosuje się formułę kapitału obrotowego netto z wyłączeniem środków pieniężnych oraz zadłużenia krótkoterminowego o charakterze odsetkowym, które wchodzą w skład długu netto stanowiącego odrębny element ceny, czyli net debt. Kapitał obrotowy netto skalkulowany jako suma zapasów i należności pomniejszona o zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań odsetkowych) na ustalony dzień (np. dzień transakcji) porównywany jest z tzw. referencyjnym poziomem kapitału obrotowego netto, a różnica między nimi jest rozliczana między stronami.

Referencyjna wartość kapitału obrotowego netto często odzwierciedla średni poziom KON utrzymywany przez przedsiębiorstwo w celu prowadzenia działalności operacyjnej w zwykłym trybie. Wyznaczenie takiego poziomu często bazuje na danych historycznych przedsiębiorstwa.

Wzrost kapitału obrotowego netto na ustalony dzień rozliczeniowy w odniesieniu do poziomu referencyjnego wpływa in plus na rozliczenie dla sprzedającego.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: