X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Tag along

27 stycznia 2022

Co oznacza tag along?

Tag along stanowi mechanizm umożliwiający wspólnikowi mniejszościowemu wyjście ze spółki wraz z większościowym wspólnikiem. Klauzula tag along daje prawo wspólnikowi mniejszościowemu do „współ-sprzedaży” posiadanych udziałów na analogicznych warunkach jakie otrzymał wspólnik większościowy (posiadający większościowy pakiet udziałów) w przypadku gdy wspólnik większościowy będzie sprzedawał posiadaną część udziałów. Warunki wynegocjowane z nowym potencjalnym inwestorem przez wspólnika planującego sprzedaż pakietu większościowego będą obowiązujące również dla wspólnika niejszościowego jeśli dołączy do danej transakcji sprzedając swój pakiet. Spójne warunki sprzedaży to rozwiązanie korzystne dla wspólnika mniejszościowego, ponieważ jak wynika z praktyki rynkowej przy odrębnej sprzedaży pakietu mniejszościowego warunki transakcji mogłyby niekorzystnie odbiegać od warunków uzyskanych przy sprzedaży pakietu kontrolnego.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt