X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

SHA – umowa wspólników

26 stycznia 2022

Czym jest SHA – umowa wspólników?

SHA to skrót od angielskiego shareholders agreement, oznacza umowę wspólników, która reguluje współpracę między nowym inwestorem a dotychczasowym wspólnikiem. SHA stosuje się w przypadku gdy transakcja polega na sprzedaży części udziałów lub akcji bądź wprowadzeniu nowego wspólnika poprzez podwyższenie kapitału i utworzenie nowych udziałów bądź emisję akcji.

Przykładowe elementy normowane przez umowę wspólników to:

  • funkcjonowanie zarządu przedsiębiorstwa ,
  • funkcjonowanie rady nadzorczej przedsiębiorstwa,
  • funkcjonowanie zgromadzenia wspólników,
  • inne zobowiązania wspólników,
  • procedura związana z planowaniem finansowym,
  • opcje przyszłego wyjścia z inwestycji i zasady sprzedaży udziałów,
  • zakaz konkurencji.

SHA i PSPA (a finalnie SPA) stanowią kluczowe dokumenty transakcyjne, lecz poza nimi mogą występować dodatkowe porozumienia regulujące kolejne ustalenia.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: