X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

SHA – umowa wspólników

26 stycznia 2022

Czym jest SHA – umowa wspólników?

SHA to skrót od angielskiego shareholders agreement, oznacza umowę wspólników, która reguluje współpracę między nowym inwestorem a dotychczasowym wspólnikiem. SHA stosuje się w przypadku gdy transakcja polega na sprzedaży części udziałów lub akcji bądź wprowadzeniu nowego wspólnika poprzez podwyższenie kapitału i utworzenie nowych udziałów bądź emisję akcji.

Przykładowe elementy normowane przez umowę wspólników to:

  • funkcjonowanie zarządu przedsiębiorstwa ,
  • funkcjonowanie rady nadzorczej przedsiębiorstwa,
  • funkcjonowanie zgromadzenia wspólników,
  • inne zobowiązania wspólników,
  • procedura związana z planowaniem finansowym,
  • opcje przyszłego wyjścia z inwestycji i zasady sprzedaży udziałów,
  • zakaz konkurencji.

SHA i PSPA (a finalnie SPA) stanowią kluczowe dokumenty transakcyjne, lecz poza nimi mogą występować dodatkowe porozumienia regulujące kolejne ustalenia.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl