X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Term-sheet

26 stycznia 2022

Co oznacza term-sheet?

Term-sheet stanowi dokument zawierający zestawienie kluczowych warunków współpracy. W przypadku sprzedaży bądź nabycia przedsiębiorstwa term-sheet może zawierać biznesowe warunki wejścia kapitałowego inwestora (rozumianego często jako nabycie udziałów bądź akcji spółki), warunki współpracy po zaangażowaniu kapitałowym inwestora, jak również opcje sprzedaży udziałów bądź akcji tzw. wyjścia z inwestycji. Ostatni element występuje szczególnie przy zaangażowaniu kapitałowym inwestora finansowego np. funduszu inwestycyjnego, dla którego wyjście z inwestycji (tzw. exit) stanowi ważny punkt cyklu inwestycyjnego.

Term-sheet przedstawiany jest przez inwestora właścicielom przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji, celem prezentacji kluczowych założeń biznesowych transakcji. Zgodna koncepcja współpracy ułatwia prowadzenie dalszych negocjacji, a ustalone warunki term-sheet stanowią wyznacznik opracowania treści finalnych dokumentów transakcyjnych, przede wszystkim umowy sprzedażyumowy wspólników. Przekazanie term-sheet jest opcjonalne i może wystąpić na różnych etapach procesu.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt