X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Ticket inwestycyjny

6 maja 2024

Czym jest ticket inwestycyjny?

 

Jest to preferowana wartość transakcji, tj. poziom kapitału angażowanego w pojedynczą inwestycję, określany w polityce inwestycyjnej funduszu/private equity/venture capital. Przykładowo, ticket funduszu może wynosić od 5 mln euro do 100 mln euro, co oznacza, że dany fundusz będzie zainteresowany inwestycjami w firmy wyceniane szacunkowo na poziomie powyżej 5 mln euro, i nie więcej niż 100 mln euro (przy założeniu nabycia 100%), co zazwyczaj przekłada się na oczekiwaną wielkość i rentowność firmy, zależną od branży. Dla funduszy private equity przedział wartości docelowej inwestycji jest często relatywnie szeroki, jak w przykładzie powyżej. Natomiast dla venture capital często preferowane widełki zaangażowania kapitału są mniejsze np. od kilkudziesięciu tysięcy euro do kilku milionów euro, chociaż są również wyjątki. Przy zakładaniu funduszu ustalane są kluczowe kryteria i parametry docelowych inwestycji, które tworzą politykę inwestycyjną funduszu.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt