X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

TSA – Transitional service agreement

16 stycznia 2024

Co oznacza TSA?

Jest to skrót od angielskiej nazwy „transitional service agreement”, stanowiącej umowę zawieraną między sprzedającym a kupującym, równolegle do umowy sprzedaży udziałów (ale również odwołującej się wzajemnie), w której ustalany jest zakres i warunki usług (w tym okres i wynagrodzenie), które sprzedający będzie dalej realizował na rzecz podmiotu przejmowanego i/lub przejmującego w celu zapewnienia kontynuacji działalności targetu i efektywnego przeniesienia zadań i funkcji realizowanych przez sprzedającego lub podmioty powiązane na rzecz podmiotu wskazanego przez kupującego.

Przykładowo, w przypadku gdy sprzedawana jest spółka zależna, dla której spółki powiązane świadczyły usługi (np. usługi księgowe, kadrowe, IT, inne), to nagłe zerwanie tych relacji mogłoby wpłynąć negatywnie na sprzedawaną spółkę zależną, a tym samym jej nowego właściciela, Dlatego nabywca zabezpiecza funkcjonowanie spółki przejmowanej poprzez utrzymanie dotychczasowej współpracy z podmiotami powiązanymi ze sprzedającym do momentu efektywnego przeniesienia danych funkcji na inny podmiot wskazany przez nowego właściciela. Umowa jest szyta na miarę, w odniesieniu do sytuacji podmiotów będących stronami transakcji, targetu i  podmiotów zaangażowanych w jego działalność operacyjną.

Inne artykuły

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: