Eksperci CMT na Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansowych

Finanse wobec wyzwań nowej gospodarki to tytuł Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansowych, która odbyła się w dniach 14-15 września w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie 230 przedstawicieli reprezentujących 33 uczelnie ekonomiczne obfitowało w liczne dyskusje, prelekcje oraz wygłoszone referaty. Uczestnicy spotkania przyglądali się m.in. wyzwaniom współczesnych finansów, bankowości centralnej, komercyjnej i spółdzielczej, a także kwestiom związanym z bezpieczeństwem sektora bankowego, innowacjami, finansami samorządowymi rynkowymi oraz finansom przedsiębiorstw.

Wyniki swoich badań naukowych zaprezentowali takżę dr Przemysław Grobelny, CFA oraz dr Mateusz Mikutowski, którzy zreferowali pracę pt. Profitability of enterprises in Poland with changes in markups and wages in conditions of inflation.

Wszystkie zaprezentowane podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych, a także w jako rozdziały w monografiach naukowych.