Inwestycje firm private equity w sektor internet software and services w dobie pandemii

W ostatnich latach na rynku M&A znacząco wzrosło zainteresowanie podmiotami z branży IT. Pandemia Covid-19 oraz spowodowane przez nią przejście na model pracy zdalnej dodatkowo zwiększyły znaczenie podmiotów funkcjonujących w branży IT, a w szczególności z sektora internet software and services. Na znaczeniu zyskały przede wszystkim podmioty dostarczające rozwiązań w zakresie: komunikacji zdalnej, technologii opartej o wykorzystanie chmur obliczeniowych, inwestycji osobistych, sklepów internetowych oraz obsługi klientów online. Wzrost znaczenia podmiotów z sektora internet software and services przekłada się na zwiększone zainteresowanie podmiotów private equity.

Według danych S&P Global Market Intelligence fundusze private equity w okresie styczeń-marzec 2021 zrealizowały blisko 30 transakcji przejęć przedsiębiorstw z sektora internet software and services oraz dokonały blisko 600 inwestycji w ramach procesów pozyskiwania finansowania przez firmy z tej branży na całym świecie.

Aktywność inwestycyjna w branży IT wyraźnie zauważalna była również w 2020 roku. Wśród transakcji jakie miały wówczas miejsce, wymienić można między innymi sfinalizowany przez nasz zespół proces pozyskania inwestora na rzecz STX Next – jednego z największych polskich software house’ów.

Inwestycje firm private equity w sektor internet software and services w dobie pandemii