Postępująca konsolidacja w branży mięsnej

25 czerwca 2018 Piotr Stobiecki Komentarze

Sektor M&A w branży mięsnej znajduje się w fazie ożywienia. Jakość polskich wyrobów przyciągnęła uwagę zagranicznych grup kapitałowych, które w ciągu ostatnich kilku lat przejęły istotnych graczy na polskim rynku. Relatywnie niskie koszty produkcji, wysoka jakość mięsa i pewne rynki zbytu są głównymi czynnikami przemawiającymi za nabyciem polskich przedsiębiorstw z branży mięsnej.

Odpowiedzią na wejścia zagranicznych grup kapitałowych jest stopniowa konsolidacja polskich przedsiębiorstw. Przykładem takiego procesu jest strategia realizowana przez Grupę Bruno Tassi, która skupia m.in. trzy znaczące polskie przedsiębiorstwa z branży mięsnej – Madej Wróbel, Peklimar oraz Unimięs. Innym przykładem zachodzącej wewnątrzrynkowej konsolidacji jest Grupa Cedrob, która jest właścicielem przedsiębiorstwa Gobarto (dawniej PKM Duda) oraz Zakładów Mięsnych Silesia.

W Polsce wciąż wiele przedsiębiorstw, głównie średniej i małej wielkości, pozostaje w rękach prywatnego kapitału. Należy zatem zadać pytanie, czy trwająca konsolidacja zapoczątkowana wchłonięciem przez zagranicznych potentatów największych polskich przedsiębiorstw z branży mięsnej będzie dalej postępować, czy może jako odpowiedź na zachodzące procesy nastąpi łączenie średnich przedsiębiorstw w celu obrony przed przejęciami ze strony globalnych graczy i wywierania większego wpływu na polski i europejski rynek.

Komentarz pochodzi z raportu Think M&A poświęconego branży mięsnej. Całość dostępna jest tutaj.