linkedin

Konsolidacja i problemy w branży mięsnej

Trwające od wielu miesięcy działania M&A stanowią o postępującej konsolidacji branży mięsnej w Polsce. Rynek fuzji i przejęć w branży mięsnej przeżywa bowiem wyraźne ożywienie. Konsolidacji podlegają coraz większe podmioty, łącząc się tym samym w duże grupy kapitałowe mogące rywalizować na arenie międzynarodowej. Polska jest jednym z ważni...


Nowa wizja sukcesji w firmach rodzinnych

Sukcesja jest jednynm z najbardziej istotnych zagadnień w firmach rodzinnych. Problemowy aspekt tego obszaru szczególnie widoczny jest pośród firm funkcjonujących w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych, w których śmierć właściciela równoznaczna jest z zaprzestaniem prowadzenia biznesu. W ciągu ostat...


Nowa wizja sukcesji w firmach rodzinnych

Sukcesja jest jednym z najbardziej istotnych zagadnień w firmach rodzinnych. Problemowy aspekt tego obszaru szczególnie widoczny jest pośród firm funkcjonujących w ramach działalności gospodarczej osób fizycznych, w których śmierć właściciela równoznaczna jest z zaprzestaniem prowadzenia biznesu. W ciągu ostatn...


19 kwietnia 2017 r. Jakub Multański

Komputronik chce wyjść z GPW

13 kwietnia 2017 roku Zarząd spółki Komputronik S.A. poinformował o zamiarze wycofania przedsiębiorstwa z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


10 listopada 2016 r. Jakub Multański

PKO Bank Polski przejmie Raiffeisen-Leasing Polska

2 listopada poinformowano, iż austriacki pożyczkodawca Raiffeisen Bank International AG (RBI) osiągnął z Bankiem PKO BP S.A. porozumienie w sprawie sprzedaży 100,0% akcji spółki zależnej - Raiffeisen-Leasing Polska S.A. (RLPL) na rzecz PKO Leasing S.A.