Czy IPO straciło w oczach funduszy? – felieton eksperta CMT na łamach Parkietu

Zapraszamy do odwiedzin portalu Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, gdzie dostępny jest najnowszy felieton naszego eksperta. Dr Piotr Stobiecki analizuje w nim między innymi: czy fundusze inwestycyjne nadal chętnie stosują strategie wyjścia z wykorzystaniem rynku publicznego oraz jak przedstawiają się perspektywy dla IPO na kolejne lata.

Analizując ewolucję sektora funduszy private equity na rynkach publicznych i prywatnych w Europie w ciągu ostatnich trzech, czterech lat, obserwujemy znaczące transformacje, szczególnie w kontekście strategii wyjścia z inwestycji. 

Pełna wersja artykułu dostępna jest tutaj: Czy IPO straciło w oczach funduszy?