X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Inwestor w firmie – korzyści dla właściciela oraz przedsiębiorstwa

6 maja 2024

Pozyskanie inwestora może być jednym z kamieni milowych w rozwoju  spółki, a także ważnym wydarzeniem dla jej właścicieli. Z jednej strony inwestor dostarcza niezbędny kapitał, umożliwiający spółce rozwój i ekspansję, a z drugiej strony właściciele rozstają się przynajmniej z częścią udziałów, co może mieć wpływ na ich kontrolę nad spółką.

Jakie są zatem korzyści płynące z pozyskania inwestora dla właścicieli, a jakie dla przejmowanej spółki?

Korzyści dla właściciela spółki płynące z pozyskania inwestora

Właściciele podejmując decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa kierują się różnymi motywami. Nieco szerzej analizujemy ten temat w artykule: Transakcje M&A. Przedsiębiorstwo jest dla właścicieli wieloletnią inwestycją, często związaną z ich własną, ciężką pracą u podstaw. Udziałowcy, którzy pragną dokonać sprzedaży lub myślą o dokapitalizowaniu spółki, powinni mieć świadomość spodziewanych zysków osiąganych w wyniku finalizacji takiej transakcji.

Jedną z głównych, i jednocześnie najbardziej oczywistych korzyści dla właściciela, płynącą ze zbycia przedsiębiorstwa jest otrzymanie nowych środków pieniężnych, które mogą zostać przez niego ulokowane na wybrane cele o charakterze prywatnym, inwestorskim, rodzinnym lub rozwojowym. Zamiana kapitału na gotówkę może więc wynikać z chęci dywersyfikacji posiadanego majątku oraz rozporządzenia nim w inny sposób niż dotychczas np. poprzez wehikuły inwestycyjne tworzone w ramach family office. Jeżeli więc właściciel jest zdania, iż jego przedsiębiorstwo stanowi atrakcyjny, potencjalny cel akwizycyjny, powinien zastanowić się, czy wpływy z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji będą dla niego w danym momencie potrzebne i wystarczające.

Na skutek sprzedaży firmy lub części udziałów, właściciel zyskuje jednak coś znacznie cenniejszego, czyli czas, który dotychczas przeznaczał na budowę i rozwój przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważny czynnik dla przedsiębiorców chcących zwolnić tempo gdy np. planują przejść na emeryturę lub czują wypalenie zawodowe. Wejście inwestora pozwala właścicielom skupić się na innych aktywnościach zawodowych bądź prywatnych.

Trzecią korzyścią, jaka płynie z pozyskania  inwestora, jest redukcja ryzyka dla właściciela. Udziałowcy mogą zdecydować się na pozyskanie inwestora celem zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu. Udział inwestora pozwala na rozłożenie źródeł finansowania oraz odpowiedzialności za wyniki finansowe.

Kolejnym przykładem korzyści dla właściciela firmy jest możliwość zwiększenia wartości posiadanych przez niego udziałów. Dzieje się tak, ponieważ inwestor wnosząc do spółki nowe środki finansowe lub inne niematerialne wartości takie jak: umiejętności czy wiedzę, przyczynia się do wzrostu wartości całej spółki.

Pozyskanie inwestora i korzyści dla spółki

Z punktu widzenia spółki pozyskanie inwestora oznacza przede wszystkim większe możliwości rozwoju i ekspansji. Przynosi spółce nowe źródło finansowania, które pozwala na finansowanie inwestycji, budowę biznesu lub obsługę długu. Jest to szczególnie ważny czynnik dla spółek, które zgłaszają potrzebę dokapitalizowania.

Inwestor dostarcza spółce nie tylko kapitał, ale także wiedzę i kontakty, umożliwiając tym samym jej rozwój na nowych rynkach i pozyskanie nowych klientów. W rezultacie przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją wartość, a także wzmocnić swoją pozycję w branży.

Dodatkowo, spółka podając informację publiczną o pozyskaniu inwestora zwiększa zaufanie klientów i inwestorów w stosunku do prowadzonej działalności. Taka informacje pozytywnie wpływa na reputację przedsiębiorstwa, ponieważ jest ono odbierane jako innowacyjny i wartościowy podmiot warty zainwestowania.

Podsumowując, pozyskanie inwestora przynosi korzyści zarówno właścicielom firmy, jak i samej spółce. Właściciele mogą cieszyć się zaspokojeniem potrzebnego finansowania oraz dostępu do wiedzy inwestora, a spółka może zyskać kapitał oraz doświadczenie, co przyczynia się do dalszego rozwoju firmy. Ostatecznie decyzja o pozyskaniu inwestora zależy od wielu czynników, takich jak strategia firmy, sytuacja na rynku czy potrzeby finansowe, ale jeśli zostanie podjęta we sposób właściwy, może przynieść znaczne korzyści dla wszystkich zainteresowanych stron.

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt