X
Słownik Akademii M&A

Poznaj znaczenie terminów, jakie stosujemy w trakcie realizacji procesów transakcyjnych

Pobierz słownik "M&A w praktyce - wyjaśniamy terminy transakcyjne" X

Repy

18 stycznia 2022

Czym są Repy?

Skrót od angielskiego representation and warranty (rep). Rep-y stanowią oświadczenia, składane przez sprzedającego i kupującego, mające rangę gwarancji. W przypadku, gdyby składane oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe po transakcji to odpowiedzialność z tytułu skutków nieprawdziwych oświadczeń ponosi strona, która je złożyła. W praktyce transakcji fuzji i przejęć, repy są istotnym elementem umowy sprzedaży i powinny być dokładnie określone zarówno w zakresie przedmiotu oświadczenia, okresu ponoszenia odpowiedzialności oraz wysokości kary w przypadku nieprawdziwości oświadczenia), dlatego stanowią ważny punkt negocjacji. Lista potencjalnych oświadczeń stanowi katalog otwarty.

Często stosowane oświadczenia sprzedającego dotyczą:

 • umocowania do zawarcia umowy, praw do udziałów lub akcji,
 • ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
 • wydarzeń od daty referencyjnej (np. od daty ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta),
 • nieruchomości i innych składników majątku,
 • zobowiązań finansowych,
 • zabezpieczeń,
 • umów zawartych przez spółkę,
 • własności intelektualnej i przemysłowej,
 • kwestii podatkowych,
 • kwestii związanych z ochroną środowiska,
 • postępowań sądowych i administracyjnych,
 • ubezpieczeń,
 • ochrony danych osobowych.

Inne artykuły

Dowiedz się więcej na temat wsparcia, które zapewniamy w poszczególnych obszarach doradztwa transakcyjnego M&A

Jaki projekt planujesz?

Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Nasze doświadczenie w obszarze M&A Co zyskujesz Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modele finansowe i budżety Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena obligacji Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów i alokacja ceny nabycia (PPA)
Ceny transferowe (transakcyjne) dokumentacje i analizy Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt