Nasi eksperci w zespole Instytutu Badań Niewypłacalności

28 listopada 2019

Dr hab. Maciej Stradomski, prof UEP, dr Dariusz Zawadka oraz dr Przemysław Grobelny, CFA dołączyli do grona ekspertów wchodzących w skład Instytutu Badań Niewypłacalności.

Istotę działania Instytutu Badań Niewypłacalności najlepiej ujął jego twórca – dr Patryk Filipiak:

„Instytut Badań Niewypłacalności (www.ibn.org.pl) to jednostka prywatna, której podstawowym celem jest przygotowywanie opinii i ekspertyz prawno-ekonomicznych na potrzeby stron postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Oprócz opiniowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw, instytut będzie również wsparciem działań badawczych oraz popularyzatorskich w zakresie restrukturyzacji i upadłości. Będziemy organizowali seminaria i warsztaty, wydarzenia skierowane dla studentów, aplikantów oraz osób wykonujących zawody prawnicze w tym doradców restrukturyzacyjnych.

(…) W zespole ekspertów są prawnicy i ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem, współtwórcy Prawa Restrukturyzacyjnego, ale przede wszystkim ludzie, którzy w swojej codziennej praktyce zajmują się niewypłacalnością.”

Więcej informacji na temat działalności IBN oraz członków zespołu znaleźć można na stronie internetowej www.ibn.org.pl

 

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu!

CMT Advisory na LinkedIn

Instytut Badań Niewypłacalności