X
Maciej Stradomski

dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP

Członek Zarządu

Wykształcenie i wyróżnienia

 • doktor habilitowany finansów
 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu
 • Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego
 • podyplomowe Studium Gospodarki Nieruchomościami w zakresie szacowania nieruchomości organizowane przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu
 • podyplomowe Studium z zakresu gospodarki roślinnej i zwierzęcej prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Doświadczenie

 • specjalista z zakresu transakcji fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii finansowych
  oraz nadzoru właścicielskiego
 • projekty z zakresu pozyskania finansowania oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • przez kilkanaście lat związany z bankowością i funduszem typu private equity
 • stała współpraca z firmami rodzinnym, zasiada w Radzie Programowej Instytutu Biznesu Rodzinnego
 • członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych

Wybrane publikacje naukowe

 • Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa
 • Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym
 • Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa
 • Zastosowanie innowacji finansowych w warunkach kryzysu finansowego przedsiębiorstwa
 • Polityka kształtowania struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
 • Wykorzystanie innowacji finansowych w warunkach niedoskonałego rynku finansowego

Hobby

 • starodruki
Strona główna
Doradztwo transakcyjne M&A Co zyskujesz Nasze doświadczenie Sprzedaż firmy Pozyskanie inwestora Przejęcia firm Pozyskiwanie finansowania Wykupy właścicielskie
Corporate finance Doradztwo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja firmy Modelowanie finansowe i budżetowanie Przygotowywanie biznesplanów Due diligence portfela wierzytelności Analiza modeli wyceny i modeli utraty wartości wierzytelności Doradztwo w zakresie sprzedaży wierzytelności
Wyceny i opinie Wycena przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wycena znaku towarowego, marki i praw majątkowych Wycena know-how, technologii i patentów Wycena domen internetowych i oprogramowania Wycena umów i relacji z klientami Wycena portfela wierzytelności Wycena exit fee Fairness opinion Opinie o wartości na potrzeby sporów gospodarczych, wycena szkody majątkowej Testy na utratę wartości aktywów
Ceny transferowe (transakcyjne) Identyfikacja obowiązku dokumentacyjnego Dokumentacje podatkowe local file i master file Analiza porównawcza (benchmarkingowa) Polityka cen transferowych Uprzednie porozumienia cenowe APA Analiza możliwości zastosowania Safe Harbour Ceny transferowe - szkolenie
Family office Zarządzanie inwestycjami i majątkiem Strategia rozwoju firmy Sukcesja, transfer międzypokoleniowy majątku Doradztwo podatkowe - księgowość, podatki Nadzór właścicielski i bieżąca sprawozdawczość Zewnętrzny dyrektor finansowy
Wartości Kim jesteśmy Blog Kariera Kontakt

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się

Zadaj pytanie

tel.: 61 855 30 10

mail: biuro@cmt-advisory.pl