Mikrodeterminanty struktury kapitału przedsiębiorstw z europejskich zaawansowanie rozwijających się gospodarek

Do dwóch najpopularniejszych i najczęściej aplikowanych teorii, które próbują tłumaczyć decyzje podmiotów gospodarczych podejmowanych w zakresie wyboru źródeł finansowania działalności, należą: teoria hierarchii wyboru źródeł finansowania (pecking order theory) oraz teoria substytucji (trade-off theory). Każda z tych teorii analizuje szereg czynników i determinant, które wpływają na decyzje przedsiębiorstw w zakresie wyboru źródeł finansowania, uwzględniając działania asymetrii informacji, kosztów agencji czy kosztów bankructwa.

Pomimo to nadal istnieje wiele niejasności i rozbieżności w obszarze wyboru poszczególnych źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa. Warto również zwrócić uwagę, iż wiele opracowań dotyczących obszaru struktury finansowania powstało na podstawie badań przeprowadzonych na gospodarkach rozwiniętych, co powoduje, że ich wyniki nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w przypadku państw rozwijających się. Wskazane niejasności oraz potrzeba zgłębienia problemu z perspektywy państw o innych uwarunkowaniach strukturalnych skłoniły autorów do podjęcia analizy w obszarze determinant struktury finansowania.

Autorami publikacji są dr hab. Maciej Stradomski, prof. UEP oraz Katarzyna Schmidt.

Pełna, anglojęzyczna wersja artykułu dostępna jest w czasopiśmie naukowym „Bank i Kredyt” edycja 51 (3), 2020, strony 263-292. Dostęp online poprzez serwis: bankikredyt.nbp.pl

 

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn