Rekrutacja dyrektora finansowego – współpraca z firmą rekrutacyjną

W poprzednich publikacjach w ramach naszego cyklu wiele miejsca poświęciliśmy opisowi procesu, sugerowanym podejściom, a nawet specyfice rekrutacji w przypadku firmy rodzinnej. Staraliśmy się także zaznaczyć, jak istotną rolę w przypadku pozyskiwania osoby na tak ważne stanowisko mogą odegrać doradcy, w tym wyspecjalizowane firmy rekrutacyjne.

Jesteśmy przekonani, że prędzej czy później, właściciele lub zarządy skorzystają z usług doradczych w tym zakresie. Z tego powodu pragniemy przedstawić kilka praktycznych porad dotyczących kwestii, na które warto zwrócić uwagę podczas współpracy z firmą rekrutacyjną.

  1. Na jakie działania i jakie terminy realizacji umawiamy się z firmą rekrutacyjną? Warto od razu określić: co i kiedy firma ma raportować, jakiej pomocy od nas potrzebuje np. wsparcia w tworzeniu dopasowanych do organizacji praktycznych zadań weryfikujących wiedzę i doświadczenie. Ważne jest również sprecyzowanie: jakie działania i koszty leżą po czyjej stronie np. koszt publikacji ogłoszeń, koszt ewentualnego wynajęcia lokalu do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych (jeżeli takie rozmowy będą prowadzone poza siedzibą firmy).
  2. Czy osoby prowadzące rekrutacje poznały specyfikę firmy, osoby zarządzające firmą, osobę lub zespół osób, które będą współpracować bezpośrednio z dyrektorem finansowym? Chodzi tutaj zarówno o przedstawicieli wyższych struktur w organizacji np. zarząd jak i niższych, np. kierownicy działów. Nowy dyrektor finansowy, co wielokrotnie podkreślaliśmy, potrzebuje być dopasowany do specyfiki firmy, jej potrzeb i najbliższych współpracowników.
  3. Czy wśród rekrutujących ekspertów są osoby diagnozujące zarówno dopasowanie kandydatów do organizacji, czyli oceniające kompetencje miękkie, w tym umiejętności zarządzania zespołem, jak również osoby diagnozujące umiejętności z zakresu finansów, podatków, księgowości etc.
  4. W jaki sposób firma formułuje ogłoszenie publikowane na portalach rekrutacyjnych? Ważne aby dbała zarówno o jasny i zgodny z prawdą przekaz dotyczący firmy i stanowiska, jak również o atrakcyjną formę przekazu, przyciągającą ciekawych kandydatów.
  5. Czy osoby rekrutujące dbają o Employer Branding – wewnętrzny i zewnętrzny – organizacji, z którą współpracują? Podczas procesu rekrutacyjnego są oni dla kandydatów ambasadorami, lub wręcz wizytówką firmy. Ważne jest również to, czy zwracają się do kandydatów z szacunkiem, wywiązują się z danych obietnic np. dotyczących udzielania informacji zwrotnych.
  6. Jakie gwarancje i warunki współpracy proponuje firma rekrutacyjna? Przykładowo, czy wynagrodzenie wypłacane jest dopiero po podpisaniu umowy z wybranym kandydatem, czy występuje kilkumiesięczna gwarancja na kandydata (warrant, który zakłada dalsze poszukiwanie, gdyby kandydat okazał się niedopasowany lub zrezygnował z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy).
  7. Czy nastąpiło podpisanie klauzuli o poufności informacji dotyczących firmy jak również zasad RODO? Firma rekrutacyjna, jako administrator danych, powierza firmie rekrutującej dane osobowe kandydatów.

Poruszyliśmy tutaj zaledwie siedem kwestii, które wydają się nam szczególnie istotne. Jesteśmy przekonani, że firma rekrutacyjna, która spełnia wszystkie wymienione warunki, będzie doskonałym partnerem, który pomoże właścicielom lub zarządom firm w pozyskaniu dyrektora finansowego.

W tym miejscu kończymy cykl publikacji. Nasza intencja pozostała niezmieniona – pragniemy zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu w procesie rekrutacji dyrektora finansowego. Czytelników pozostawiamy z gorącą zachętą, aby proces ten przeprowadzali profesjonalnie, tj. bez pominięcia opisanych wcześniej etapów. Wysiłek związany z taką a nie inną organizacją procesu rekrutacyjnego, z pewnością przełoży się na sukces w osobie najlepiej dopasowanego do firmy dyrektora finansowego.

Niniejszy artykuł jest drugą częścią cyklu dotyczącego rekrutacji dyrektora finansowego. Poszczególne publikacje dostępne są za pomocą poniższych linków:
1. Dyrektor finansowy – jak podejść do rekrutacji?
2. Dyrektor finansowy i audyt potrzeb przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji
3. Dyrektor finansowy – profil kompetencyjny i dopasowanie do przedsiębiorstwa
4. Dyrektor finansowy – assessment center w procesie rekrutacji
5. Dyrektor finansowy – specyfika rekrutacji w firmie rodzinnej
6. Rekrutacja dyrektora finansowego – współpraca z firmą rekrutacyjną

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na LinkedIn. Na bieżąco informujemy tam o nowych opracowaniach i komentarzach naszego autorstwa.

CMT Advisory na LinkedIn